wsparcie lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. lean materiały szkolenia Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i używanych surowców. Wykorzystanie form działania lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które czynności są niepotrzebne dla firmy.